VZW De Grazer is verbonden aan Bioboerderij De Zwaluw uit Lovendegem, dat sinds 1998 een biologisch bedrijf is. Verschillende generaties zijn er actief aan de slag. Aan de boerderij is een hoevewinkel verbonden. Je vindt er lokale, seizoensgebonden, verse en biologisch geteelde producten (zuivel, vlees, groenten, brood...). Voor alle uitleg hierover, zie: https://www.biodezwaluw.be. Wanneer onze dieren op stal gaan, kan je ze bij De Zwaluw ontmoeten.

VZW De Grazer heeft als hoofddoel kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren, voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen. Onze dieren onderhouden het landschap op een milieuvriendelijke manier. De natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen gebeuren dankzij een nauwe samenwerking tussen boeren, herders en vrijwilligers. We hebben een 550-tal schapen.

Elk terrein vraagt om een eigen aanpak. VZW De Grazer werkt met verschillende beheersvormen naar gelang we te maken hebben met bv. een smalle wegberm, open park, ruw bos, brede dreven, lange wandelpaden,… We werken een beheersplan uit vooraleer we aan de begrazing beginnen. Vragen die we ons stellen, zijn oa.: met welk en hoeveel vee gaan we te werk?, over welke periodes gaat het?, welke begrazingsmethode en logistiek passen we toe?,...

Onze dieren kunnen niet zomaar overal worden ingezet, maar meestal bestaat er een oplossing voor het ecologische beheer van een gebied. Heb je als particulier, bedrijf, stad of gemeente zo'n terrein dat je graag ecologisch wil onderhouden, dan kan je ons contacteren.

Naast onze ecologische opdracht zetten we als vereniging in op educatie. VZW De Grazer probeert landbouweducatie toegankelijk te maken en contact met dieren te stimuleren door positieve ervaringen. We willen op een kritisch-creatieve manier het bewustzijn rond duurzame consumptie bij kinderen en volwassenen aanwakkeren. Onder de formule ‘Herder voor 1 dag’ verwelkomen we groepen allerhande voor een educatief bezoek aan de kudde.

Sommige dieren slachten we voor hun vlees. In de hoevewinkel van Bioboerderij De Zwaluw in Lovendegem kan je ons lams- en schapenvlees kopen, evenals verantwoord varkens-, kalfs- en rundvlees.