Herder

Grote gebieden of lange afstanden kunnen het best begraasd worden met een grote kudde schapen en herder. Met behulp van getrainde herdershonden stuurt de herder zijn kudde doorheen het gebied waarbij er op maat wordt begraasd. Voorbijgangers worden doorgelaten en houden er van om een praatje te slaan. Een kudde schapen verbindt de mensen, jong en oud, en vervult naast het ecologische doel ook een educatieve waarde. Schapen ogen niet alleen mooi in het landschap, ze zorgen tegelijk voor een ruime verspreiding van zaden, diasporen en genetisch materiaal via hun vacht, hoeven en mest – wat de biodiversiteit bevordert. De herder geeft de dieren alle verzorging die ze nodig hebben.

Flexinetten

Soms plaatsen we onze kudde schapen binnen zogenaamde flexinetten. Dit zijn flexibele of verplaatsbare rasters waarop stroom wordt gezet zodat de schapen binnen de omheining blijven. De vegetatie wordt op deze manier zeer kort afgegraasd en er is geen continu toezicht nodig.

Vaste rasters

Een andere keer wordt gekozen voor begrazing in vaste afrastering. Vaak gaat het om stevige ursusdraad met acaciapalen die voor een mooie duurzame weide zorgt. Met speciale sluizen kan men ervoor kiezen om het domein toegankelijk te houden voor wandelaars, fietsers en bewoners. Dan kunnen zij doorheen het terrein en tussen de dieren blijven bewegen. Deze vorm van begrazing is een goede beheersmethode voor gebieden die voor lange tijd begraasd worden. Het is ideaal voor alle soorten vee, hier kunnen ook runderen worden ingezet.

Waar kom je onze kudde schapen tegen?

  • In Parkbos De Pinte
    Langs bewegwijzerde wandelroutes kan iedereen van het prachtige Parkbos De Pinte genieten. Onze herder en zijn grote kudde schapen (met enkele geiten) geven er mee vorm aan het landschap en de biodiversiteit. In opdracht van Natuur en Bos en in nauwe samenwerking met de boswachter komt op deze manier in dit natuurgebied een evenwichtig ecosysteem tot stand.
  • Langs de waterkanten van Gent
    In Gent, hoofdstad van Oost-Vlaanderen, onderhoudt onze kudde Vlaamse schapen de bermen van de Leieoever aan de Watersportbaan, Coupure en Blaarmeersen. Onze stadsherder verzorgt er de begrazing langs de waterkanten.
  • Op bedrijventerrein De Prijkels in Deinze
    Nieuw sinds 2021 is de begrazing op bedrijventerrein De Prijkels. In dit industriegebied, dat zich situeert op de grens van Deinze, Nazareth en Kruisem, kiest Veneco (Intercommunale voor streekontwikkeling) voor een ecologisch en efficiënt beheer van het gemeenschappelijke groen. Onze schapen waarborgen er de kwaliteit van de groenaanleg.