Vee

Levend erfgoed

 

Alle ingezette dieren zijn oude Belgische rassen. Omdat deze rassen vaak minder melk produceren of niet veel vleesrendement hebben in vergelijking met de geselecteerde intensieve rassen worden ze nog maar wenig in de landbouw ingezet. Op deze manier, dmv. extensieve begrazing krijgen deze rassen opnieuw een kans. Vele oude schapenrassen werden vroeger gehouden om heide en bermen te begrazen. De lammeren worden ofwel aagehouden, of geslacht en rechtstreeks verkocht aan de consument door de landbouwer. Zo krijgt ons levend ergoed een rendabel voortbestaan.

 

 

Schapen

 

Het grootste dele van de begrazingsprojecten gebeurt met schapen. Voornamelijk houtlanders, lakens schaap, ardense voskop, vlaams schaap, vlaams kuddeschaap en entre-sembre-et-meuse/ In sommige projecten worden ook Belgische melkschapen ingezet.

 

Andere

 

vzw De grazer heeft verschillende succesvolle proefprojecten lopende met geiten, ganzen en shetland pony’s. Elke dierensoort heeft een andere manier van grazen, en op deze manier kunnen we een gebied optimaal beheren. De pony’s kunnen bijvoorbeeld bramen sterk terugdringen, ganzen kunnen grote hoeveelheden afgrazen (zie foto), maar struiken onaangeroerd laten. Geiten kunnen dan weer bepaalde onkruiden en planten die niet gewenst zijn zeer sterk afgrazen. Geiten kunnen enkel in vaste rasters, pony’s en ganzen kunnen ook ingeschaard worden in flexnetten (flexnetten weren ook ganzen tegen vossen).

 

Runderen

 

In België kennen we 4 oude rassen. Kempische runderen, West-Vlaamse rode, Oost-Vlaamse rood-bonte, en Wit-Blauw ras van België. Dit laatste is een intensief gehouden ras voor het vlees en wordt door ons niet ingezet. Momenteel wordt gewerkt met Kempische runderen (zie foto). Deze zijn zeldzaam, en hebben bovendien geen voedingsrijk gras nodig. In de toekomst zullen in bijkomende projecten ook West-Vlaamse rode ingezet worden.

 

Momenteel worden in sommige projecten ook gewone (holstein, brownswiss en kruisingen) runderen ingezet. Er zijn weinig beschikbare kuddes Belgische rassen die ingezet kunnen worden in natuurbeheer. vzw De grazer is nu bezig met de uitbouw van een grotere kudde Belgische runderrassen.

 

 

 

We zijn lid van de stichting levend erfgoed:

www.sle.be

 

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.