Stadsherder Gent

Schapen in de stad

Stadsherder in Gent

Vanaf 2014 tot en met 2017 zal vzw De grazer de waterbermen langs enkele Gentse wateren begrazen met Vlaamse schapen. Onder andere de Coupure, de watersportbaan, de Leie, de Henleykaai en de blaarmeersen zullen door de schapen van enkele lokale boeren kortgegraasd worden. Deze Vlaamse schapen zullen al vlug Gentse schapen worden!

 

Praktische uitvoering

Vanaf 1 mei tot en met eind november zal je de Gentse herder van vzw De grazer vaak tegenkomen langs de Gentse wateren. Hij zal met zijn hond de schapen leiden. De Gentse bermen zijn niet steeds voedselrijk, en de schapen moeten soms een heel stuk wandelen. Bovendien is een drukke stad als Gent intensief voor de schapen. Daarom komen de schapen maandelijks tot rust op een weide met veel gras en rust buiten Gent. Dan zal je ze even niet kunnen zien, even later zullen ze echter terug verschijnen op een andere plaats in Gent. Op deze manier kunnen we de schapen fris en gezond laten werken in de stad.

 

Waar kan je de herder aan het werk zien?

- Langs de schuine grasbermen van de watersportbaan,

- langs de Leie (rond de blaarmeersen), en sommige grasbermen in de blaarmeersen zelf

- langs de waterkant van de Gordunakaai, Neermeerskaai en Henleykaai,

- langs de waterkant van de Bijlokekaai en Baertsoenkaai,

- langs de waterkant van de Coupure links en rechts, en de Bargiekaai.

 

 

 

 

 

 

Educatief aanbod voor scholen

Klik hier om de informatiebundel over het educatief aanbod te bekijken. Je kan met je klas 2uur de herder in Gent bezoeken. Vanaf het 3e leerjaar kan je kiezen om hierin ook actieve workshops rond diverse thema's te betrekken. Ook middelbare scholen kunnen deze uitstap koppelen aan de lessen techniek of biologie of als algemene uitstap.

 

Educatiebundel leerkrachten of groepen

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.