Proefproject Oude Kale

Proefproject Oude Kale - Lovendegem

De Oude Kale is de vroegere middenloop van de Durme. In de vallei vinden we naast oude, natte graslanden (meersen) ook broekbosjes, voormalige zandwinningsputten en terreinen die zijn opgespoten bij de verbreding van het Schipdonkkanaal rond 1980. Die opgespoten terreinen zijn nu geëvolueerd naar wilgenstruweel. De reservaatspercelen liggen verspreid in de langgerekte vallei. Er zijn meer dan 300 plantensoorten en 85 broedende vogelsoorten waargenomen.

 

 

De wandel- en fietspaden doorheen de vallei werden in 2013 deels beheerd door vzw De grazer in een uniek proefproject. Het principe van koewachter werd hier 2 maanden toegepast. Een toezichter laat een aantal runderen op afgespannen delen van de paden grazen, en nadien gaan de runderen terug naar een nabijgelegen weide. De toezichter laat voorbijgangers door en snoeit hinderende takken weg en maait distels en netels.

 

Het werk van de koewachter:

-De runderen verblijven op nabijgelegen weides met weinig vegetatie, ze verblijven hier wanneer er niet begraasd wordt op de wandelpaden.

-Voor de begrazing start wordt een kleine strook afgespannen (met schrikdraad) die voldoende voeding voor één graasmoment biedt aan de runderen, daarnaast wordt ook de weg naar deze strook vanaf de weide afgespannen.

-De runderen worden door de toezichter begeleidt naar deze strook en deze strook wordt afgesloten. De toezichter blijft de hele tijd aanwezig en laat voetgangers en fietsers die doorgang wensen door. Ondertussen zorgt de toezichter ervoor dat takken gesnoeid worden en dat distels en andere planten mechanisch verwijderd worden.

-Nadat de runderen genoeg voor één dag gegraasd hebben worden ze terug naar hun weide gebracht en worden de afspanningen die hinderlijk zijn weggehaald. Nadat een volledige strook afgewerkt is (paar dagen) worden hier alle afspanningen volledig weggehaald door de toezichter.

 

 

Proefprojectpartners

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.