Projecten

Enkele projecten uitgelicht:

Parkbos Gent - De Pinte

vzw De grazer maakt deel uit van het "Parkbosproject". Dit beoogt de uitbouw van een multifunctionele groenpool van ca. 1200 ha ten zuiden van Gent. In deze groenpool is ruimte voorzien voor 340 ha oud en nieuw bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 ha duurzaam landbouwgebied. Het Parkbos is van prioritair belang voor de provincie Oost-Vlaanderen, en in het bijzonder voor de Gentse regio, gezien daar een groot tekort aan toegankelijk groen heerst.

 

 

De volledige realisatie van dit omvangrijke project is een werk van lange adem, en kan alleen met de inzet én samenwerking van verschillende overheidsdiensten en besturen. In gedragen partnerschap wordt er stilaan vorm gegeven aan het Parkbos. Het domein heeft zeer veel lange dreven met prachtige boomranden. Deze worden kortgegraasd door zo'n 200 schapen. Vanaf juni tot november trekken herders er regelmatig op uit met de kudde. Alle andere momenten grazen de schapen in nabijgelegen natuurweides. Om het parkbos optimaal te beheren worden de dreven ook gemaaid en wordt het gras afgevoerd.

 

Op dit moment is het wandelnetwerk van het Parkbos nog in volle ontwikkeling. Toch kan u vandaag al enkele delen van het Parkbos te voet ontdekken.

 

  • Vallei van de Rosdambeek

De Rosdambeek is een zijloop van de Leie. Ten noorden van de Rosdambeek vind je nog fraaie elzenbroekbossen. Dit zijn zeer natte overstroomde bossen, waar de bomen vaak met hun wortels in het water staan. Aan de zuidoever ontwikkelt zich een kleinschalig meersenlandschap, met laaggelegen weiden, knotbomenrijen en houtkanten. Recent is de eerste fase van het knuppelpad door de Vallei van de Rosdambeek afgewerkt. Bezoekers kunnen vanuit de Rosdamstraat het natte natuurgebied bezoeken. Een infobord maakt je wegwijs.

 

  • Grand Noble

Dit wandelgebied situeert zich rondom het gelijknamige kasteel Grand Noble. Vanuit 4 plaatsen (Kortrijksesteenweg naast het Oranjehof, Hemelrijkstraat, Rosdamstraat, Baron de Gieylaan) kan je deze nieuwe boskern gaan ontdekken. Je wandelt er afwisselend tussen nieuw bos, open veld en bestaand bos. In 2013 wordt het wandelpad in zijn definitieve vorm aangelegd. Dan komen er ook banken, brugjes, wegwijzers, infopanelen en speelelementen voor de kinderen. Ook wordt er een ruiterpad aangelegd.

 

Misschien kom je tijdens je wandeling de schapen wel tegen. Wil je zeker zijn dat de herder op pad is, dan kan je ons steeds contacteren.

 

't Goed te Parijs - Astene, Deinze

 

Aan de rand van de oude hoeve 't Goed te Parijs ligt een prachtig stuk natuur. Jonge en oude bossen, natuurweides, wandelpaden en een zaadboomgaard. Alle paden worden door een kleine kudde schapen open gehouden zodat wandelaars ongehinderd kunnen genieten van dit stuk natuur. De grote terreinen worden door het Agentschap voor natuur en Bos zelf met runderen beheerd. Hier is niet altijd een herder aan het werk, maar worden de schapen door middel van flexibele rasters rondgeleid. Dit is minder arbeidsintensief dan werken met een herder. Omdat hier minder oppervlakte in beheer is worden ook niet genoeg schapen ingezet, waardoor een herder niet genoeg op pad kan met zijn schapen.

 

 

Onze partners

In navolging van het project 'Parkbos Gent' koos ook de gemeente De Pinte om enkele brede wegbermen en fietspaden te begrazen dmv. schapen met een herder. De eerste gemeente die wegbermen met schapen begraasd.

Aan de rand van natuurgebied 't Goed te Parijs liggen een paar ruwe bossen van de stad Deinze. Om de fiets- en wandelpaden hier open te houden kiest de stad er bewust voor om een kudde Vlaamse schapen te laten grazen. Dit in combinatie met runderen voor de ruige moeilijk toegankelijke stroken.

*Naast het OostCampus centrum ligt een open park met acaciabomen. Het wordt sinds 2013 volledig begraasd door een 20-tal Vlaamse schapen.

Er wordt gewerkt met flexibele rasters. Hierdoor blijft het park steeds toegankelijk voor recreanten.

 

Bekijk hier de reportage van de schapenbegrazing in Oostkamp (park OostCampus).

 

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.