Vaste rasters

Begrazing in vaste afrastering

De keuze voor vaste rasters wordt vooral gemaakt op terreinen waar een langere periode zal begraasd worden. Het is een zeer duurzame uitvoering waarbij ook minder toezicht nodig is. Het is echter niet overal toepasbaar (bermen, dreven en smalle troken vaak niet). Vaste rasters zijn aangewezen op grotere terreinen, ruwe stroken, bossen, brede stroken… De rasters kunnen door ons of door externe diensten geplaatst worden, waarna er in verschillende periodes schapen geplaatst worden.

 

 

Foto: Stevige ursusdraad met acaciapalen zorgt voor een mooie duurzame weide, waar zonder veel inspanningen steeds dieren in kunnen geplaatst worden.

 

 

 

Voordelen

  • Goedkoopste methode op lange termijn
  • Zeer degelijk en duurzaam
  • Met veesluizen blijft het domein toegankelijk tijdens het beheer, en kunnen recreanten tot bij de dieren komen.
  • Alle soorten dieren kunnen in het domein ingzet worden, van koe tot geit.

Eventuele nadelen

  • De rasters zijn steeds visueel aanwezig, en kunnen doorgang voor grotere voertuigen soms hinderen.
  • Hogere kostprijs bij aanvang.

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.