Beheer

Flexibele rasters

 

Het plaatsen van flexibele of verplaatsbare rasters is aangewezen op plaatsen waar geen vaste afsluiting kan geplaatst worden omwille van het uitzicht, de doorgang, of de functie. Het is een vervanging van een herder, en kan toegepast worden met grote en kleine kuddes vee.

 

Lees meer...

 

Vaste rasters

 

Vaste rasters of omheining is een goede beheersmethode voor gebieden die voor lange tijd zullen begraasd worden. Met speciale sluizen kunnen wandelaars of fietsers wel nog door het terrein. Deze methode is ideaal voor alle soorten vee.

 

 

Lees meer...

 

Herder

 

Grote gebieden of lange afstanden kunnen het best begraasd worden met een grote kudde schapen en een herder. Hij zal samen met zijn honden de kudde loodsen, en voorbijgangers doorlaten. Een educatief zeer sterke beheersvorm. Ook runderen kunnen op deze manier ingezet worden.

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.