Herder

Herder op pad met zijn honden

Een herder (met hond) trekt er bij mooi weer op uit met een kudde schapen. Hiervoor worden de schapen vooraf op een weide geplaatst met een schrale vegetatie. Daarna wordt dagelijks een 3-tal uren met de schapen naar de te begrazen terreinen gegaan. Ideaal is het wanneer er in de buurt een kleine weide kan afgespannen worden waarin de schapen kunnen wachten (wachtweide). Er kan op mooie dagen 7 op 7 gewerkt worden. Bij slecht weer wordt niet geherderd. Deze manier is iets minder geschikt in drukke straten met veel auto’s, eventueel kan wel gewerkt worden in combinatie met flexnetten om de veiligheid optimaal te garanderen.

 

 

Foto: Een kudde houtlanders en ardense voskoppen in de brede dreven van het parkbos.

 

 

 

Voordelen

  • Zeer flexibel.
  • Zeer educatief en boeiend om te bekijken
  • Continu toezicht op de schapen tijdens de begrazing.

Eventuele nadelen

  • Kortere periodes waarbij op het terrein gewerkt wordt.
  • Meer maatregelen nodig bij drukke plaatsen. Beter geschikt voor parken, dreven en grotere terreinen.

Werk in beeld

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel natuurbegrazing en begrazing van openbare terreinen met dieren te bevorderen en optimaliseren.

 

Ze wil dit ondersteunen door het voorzien van alle logistiek, het vereenvoudigen van de administratie en het uitvoeren van bepaalde taken. Dit gebeurt in een samenwerking van boeren, vrijwilligers en herders. Op deze manier is het de bedoeling om meer kwalitatief landschaps- en natuurbeheer door dieren zoals voornamelijk schapen, maar ook runderen, geiten en paarden te laten doen.